С приключване на периода за набиране на номинации за конкурса „Дърво с корен 2017“ (31 юли 2017 г.), поставяме началото на събиране на истории и снимки на дървета за конкурса, който ще определи любими и най-интересни дървета през 2018 г.

Като крайният срок за конкурса „Дърво с корен 2018“ е 10 септември 2018 г., а предложенията следва да бъдат изпращани до адрес:

tree@bepf-bg.org

Всеки изпратил номинация ще получи потвърждение за приемането на историята му.

 

 

Номинацията трябва да съдържа:

История на дървото

Описание защо това дърво е специално и заслужава да стане любимо дърво на България

Поне 3 снимки на дървото (в електронен формат)

На поне една от снимките да се вижда цялото дърво. Желателно е да изпратите и допълнителни снимки, на които в близък план да се виждат отделни части от него – клонки, кора, листа, пъпки. Това ще помогне на експертите в журито да определят точния вид на дървото.

От края на 2017 година се въвеждат конкретни изисквания за качеството и авторството на фотографиите, във връзка с общите условия на конкурса „Европейско дърво на годината“.

За участие в конкурса ще се приемат само дървета, за които са предоставени поне 2 фотографии с резолюция най-малко 150 dpi, както и кратък пояснителен текст към всяка от тях с името на автора и информация за получено съгласие от автора за използване на фотографията за целите на конкурса от номиниращия и от Фондация „ЕкоОбщност“. Номиниращите лично носят отговорност при нарушение на авторски права на фотографи, чиито снимки са предоставени.

Задължително  е подаване на поне една фотография във формат „Пейзаж“ и една – във формат „Портрет“ (по отношение на ориентацията при заснемането).

Местоположение на дървото

Населено място или местност, където расте дървото и GPS координати.

Описание на дървото

Вид, височина, обиколка, възраст.

Информация за номиниращия

Име и населено място, възраст, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.

Номинации за несъществуващи днес или нарисувани дървета няма да бъдат разглеждани. Приемат се номинации само за дървета, които се намират на територията на България. Дървета, печелили в основната категория „Дърво с корен” в предходни издания на конкурса не могат да участват повторно.

Всички номинации ще бъдат качени и видими във Фейсбук страницата Конкурс „Дърво с корен”, заедно с имената и населеното място на номиниращия.

Как ще протече конкурсът

Номинациите ще бъдат разгледани от независимо жури, което ще излъчи 10 финалиста в основната категория „Дърво с корен 2018” и 3-ма финалиста в категория „Вековните дървета говорят”.

От 2017 г. има още една новост в конкурса – „ЕкоОбщност“ ще работи активно по набиране на идеи и разкази за интересни дървета от експерти – дендролози, лесовъди, биолози и други. Ще се постараем чрез тяхното специализирано знание за дървета в различни райони на страната, да съберем информация и представим такива, които може би неспециалист не би открил и оценил. Предложенията, събрани от специалистите, също ще влязат в групата на всички предложени дървета, измежду които журито ще определи кои да бъдат участниците във втория етап.

Журито ще излъчи и най-интересна номинация в допълнителната категория „Млад природолюбител”, ако сред постъпилите предложения има разкази за дървета, засадени или за които се грижат млади хора, на възраст между 6-14 години. Повече за допълнителните категории вижте тук.

Финалистите в „Дърво с корен 2018” и „Вековните дървета говорят” ще участват в онлайн гласуване на интернет страницата на Фондация „ЕкоОбщност“.