Вид: Полски бряст

Възраст: 150 г.

Местоположение: с. Имренчево, общ. В. Преслав

Номиниращ: НЧ "Надежда 1903", с. Имренчево, общ. В. ПреславНашето „Дърво с корен“ е от семейство Брястови и се намира в центъра на с. Имренчево, община Велики Преслав, срещу НЧ „Надежда 1903“. По думите на най-възрастните жители на селото дървото е на повече от 150 години. Кората му е кафява, дебела, груба и набраздена с плитки надлъжни пукнатини, а короната – с широк и закръглен връх.
През годините под него са се провеждали седенки, белянки, вечеринки, забави, курбани. Жителите на селото полагат грижи за поддържане на района около дървото, за да бъде чист и приветлив, както са правели и дедите ни. То заема огромно място в ежедневието ни и винаги около него има хора. През лятото е любимо място на децата от селото, където играят на воля през горещите дни под дебелата му сянка.