Вид: Летен дъб

Възраст: 150 г.

Местоположение: гр. Алфатар

Номиниращ: Общинска администрация АлфатарСпомените за вековния дъб от най-старите жители на града са за голямо и добре развито дърво, съществувало още в ХIХ век. Дъбът е ням свидетел на борбата на потиснатото добруджанско население срещу румънската чокойска власт и фашизма. Според някои от най-възрастните жители недалеч от него, в близката гора, са се осъществявали срещи и явки с добруджански революционери от четата на Дочо Михайлов. Около дъба често са се чествали народни обичаи и са се организирали празненства. На около 20 м от дънера на дървото е изградена каменна чешма с малък дебит. Поради ограниченото количество на извираща вода е дало повод местността да се нарече „Сухата чешма” (информацията за дъба е по справки на инж. Р. Бърнев от 1980 г.)

Дъбът е обявен за природна забележителност като вековно дърво със заповед №235/04.04.1980 г. на Комитета по опазване на околната среда при Министерски съвет. Обявено в „Държавен вестник“ бр. 35/1980 година.

[ssba]