Вид: Черна топола

Възраст: 220 г.

Местоположение: с. Барутин, общ. Доспат

Номиниращ: НЧ "Васил Коларов – 1945 г.", с. Барутин, общ. Доспат 

Знакова природна забележителност в село Барутин, община Доспат е многовековната топола, намираща се в центъра на Горната махала в селото. Тополата я наричат още Кавака. Кавака е с много голям диаметър и височина. Дървото е многовековно и е жив свидетел за живота в Барутин.

Научното название на черната топола е Populus nigra. Черната топола може да се види най-често по речните долини, но и из равнините и широколистните гори, където е разпространена върху влажни и песъчливи почви. В България се среща до 600-700 м надморска височина, като образува крайречни съобщества заедно с бялата топола и върбите. Рядко се среща на каменливи почви. Среща се и край брега на морето.
Тук в Барутин не е типично място за развитието на този вид при местните условия. Дърво само по себе си е феноменално. То е от семейство върбови, което вирее в места на максимум 700 м надморска височина и расте в крайречни места, заедно с бялата топола и върбите.

Според местна легенда, в края на 18 в. живял млад спахия в крайбрежието на Бяло море и обичал много пътешествията из империята. Едно лято, минавайки оттук, много харесал планинския климат на Барутин и си построил малко имение, за да бяга на прохлада през летните горещини в родния му край. При едно от идванията си донесъл със себе си младия кавак и го засадил на мястото, където е и до днес, за да му напомня за родния край. Това, че Кавака е единичен екземпляр в селото, доказва и оправдава легендата.