На 3 февруари в София Фондация „ЕкоОбщност“ и  Българска асоциация за алтернативен туризъм проведоха семинар на тема „ЕвроВело 6 – Велосипеден маршрут от Атлантическия океан до Черно море. Добри практики в страните от маршрута и нуждите от подобрения в България”. В него се включиха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенция „Пътна инфраструктура”, Природен парк „Русенски Лом”, Национален център за териториално развитие и др. Заедно с участниците от неправителствения сектор те дискутираха основните проблеми и възможности пред развитието на велосипедни туристически маршрути в страната ни.

Въведохме гостите в темата чрез представяне същността и основните принципи на „ЕвроВело“ мрежата, нейните компоненти, както и положителния опит на съседни на България страни в развитието на маршрута на тяхна територия. Бяха представени и дефинираните до момента предизвикателства в българския контекст, които биха създали трудности пред въвеждането на велосипедни маршрути по стандартите на добрите европейски практики.

Доколко сегашните стратегически документи на национално равнище срещат нуждите на велосипедния турист? Над този въпрос участниците трябваше да помислят след като в интерактивна игра всеки един трябваше да сподели свои представи за потребностите на практикуващия подобен вид пътувания.

В заключителната част на семинара беше проведен диалог върху това какво всяко едно от ведомствата и организациите биха могли да направят, така че да оптимизират процеса към създаването на едни по-ясни и по-категорични правила, както за създаване на велосипедни туристически маршрути, така и за велосипедния транспорт като цяло.

Семинарът беше модериран от Радостина Петрова (Сдружение „Велоеволюция”).

Семинарът е част от поредица събития, обединени под темата „Предизвикателства от институционален характер пред развитието на велосипеден туризъм по Дунавския маршрут ЕвроВеоло 6“, изпълнявани по проект „Велосипедни маршрути в средното и долното течение на р. Дунав“. Фондация „ЕкоОбщност“ съорганизира събитието, заедно с „Българска асоциация за алтернативен туризъм” (БААТ), „Българска велосипедна асоциация” (БВА) и Сдружение “Вело-Русе”. Допълнителна експертна помощ ще бъде оказана от страна на Сдружение „Велоеволюция”.

По проекта предстои организацията на още няколко семинара, които ще бъдат проведени през февруари и март, като ще бъдат задълбочени темите както за инфраструктурните предизвикателства съществуващи в България, така и за организационните – как да бъдат създадени необходимите структури за координация на велотуристическото развитие. Организатори ще бъдат колегите от БААТ и „Сдружение „Вело-Русе” с подкрепата на Сдружение „Велоеволюция” и БВА.

Поредицата събития ще завърши със заключителна конференция на 23 март 2016 г. в град София, където пред участници от ресорни български ведомства  и чуждестранни представители с опит по темата ще бъдат предствени както резултатите от поредицата семинари, така и добрия чуждестранен опит.

Проект „Велосипедни маршрути в средното и долното течение на р. Дунав“ се осъществява от организациите:

Дунавски компетентностен център (Сърбия), Sindikat biciklista (Хърватска), Cycling Romania (Румъния), Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Българска велосипедна асоциация (БВА), Сдружение “Вело-Русе”, Фондация „ЕкоОбщност” и Европейската федерация по колоездене (ECF).

Проектът се финансира по програма START Danube Region Project Fund.

 234 посещения