Фондация „ЕкоОбщност“ участва в подготовката на семинар „ЕвроВело 6 – Велосипеден маршрут от Атлантическия океан до Черно море. Добри практики в страните от маршрута и нуждите от подобрения в България”, който ще се проведе на 3 февруари 2016 г. в  Best Western City Hotel в София.

Събитието повдига въпроси като: Припознати ли са добре ползите от развитието на велотуризма в Българя като част от единната мрежа „ЕвроВело”? Кои са основните „актьори”, от които зависи страната ни да се обособи като атрактивна велотуристическа дестинация? Какви действия трябва да предприемат те?

В стремежа си да достигнат до желаните отговори, организаторите са поканили за участие представители на ключовите ресорни институции – Министерство на туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенция „Пътна инфраструктура” и др.

Семинарът е част от поредица събития, обединени под темата „Предизвикателства от институционален характер пред развитието на велосипеден туризъм по Дунавския маршрут ЕвроВеоло 6“, изпълнявани по проект „Велосипедни маршрути в средното и долното течение на р. Дунав“. Фондация „ЕкоОбщност“ съорганизира събитието, заедно с „Българска асоциация за алтернативен туризъм” (БААТ), „Българска велосипедна асоциация” (БВА) и Сдружение “Вело-Русе”. Допълнителна експертна помощ ще бъде оказана от страна на Сдружение „Велоеволюция”.

По проекта предстои организацията на още няколко семинара, които ще бъдат проведени през февруари и март, като ще бъдат задълбочени темите както за инфраструктурните предизвикателства съществуващи в България, така и за организационните – как да бъдат създадени необходимите структури за координация на велотуристическото развитие. Организатори ще бъдат колегите от БААТ и „Сдружение „Вело-Русе” с подкрепата на Сдружение „Велоеволюция” и БВА.

Поредицата събития ще завърши със заключителна конференция на 23 март 2016 г. в град София, където пред участници от ресорни български ведомства  и чуждестранни представители с опит по темата ще бъдат предствени както резултатите от поредицата семинари, така и добрия чуждестранен опит.

Проект „Велосипедни маршрути в средното и долното течение на р. Дунав“ се осъществява от организациите:

Дунавски компетентностен център (Сърбия), Sindikat biciklista (Хърватска), Cycling Romania (Румъния), Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Българска велосипедна асоциация (БВА), Сдружение “Вело-Русе”, Фондация „ЕкоОбщност” и Европейската федерация по колоездене (ECF).

Проектът се финансира по програма START Danube Region Project Fund.

 225 посещения