Урок за Деня на водата

(30.03.2015) Поредица от уроци и викторини с ученици от 5 училища в гр. Сливница, гр. Трън, с. Ноевци и гр. Брезник проведе екипът на „ЕкоОбщност“ през изминалата седмица. Събитията бяха организирани по повод Международния ден на водата (22 март) и на тях младежите се запознаха и обсъдиха проблемите, пред които са изправени реките в България. Те научиха повече за това как човешките дейности, като замърсяването, застрояването, канализирането на реките и изсичането на крайречните гори, заплашват съществуването на речните екосистеми и пряко засягат поминъка на местното население.