Тази събота, 29 октомври 2016 г., работихме по укрепване на пътя в близост до волиерата за белоглави лешояди над село Долно Озирово в Природен парк „Врачански Балкан“. В акцията на фондация „ЕкоОбщност“ и приятелите ни от „Дружество за защита на хищните птици“ (ДЗХП) се включиха 11 доброволци от „Си Три Ай Европа“. Неблагоприятните есенно-зимни условия в този район често водят до сериозни проблеми – затруднено е достигането до хранителната площадка и изкачването на последната наклонена отсечка от пътя, поради буксуване на автомобила. Това значително усложнява пренасянето на храна за лешоядите, а тяхното оцеляване през зимата зависи единствено от грижите на сътрудниците на ДЗХП и ДПП „Врачански Балкан“.

Нетипичната акция включваше товарене и разстилане на камъни по продължението на най-стръмната част от пътя до хранителната площадка. Започнахме с доста приключенски преход от час и половина, от с. Долно Озирово до мястото на работа, през обрасла с трънки и храсталаци пътека. Когато стигнахме на терена, групата енергично разпредели инструментите и започна работа, като за около 4 часа успя да покрие проблемната отсечка. Доброволците имаха невероятния късмет да бъдат на метри от клетката за адаптиране на белоглави лешояди. За последните над 10 години през нея са преминали над 50 внесени от чужбина птици. В момента в клетката живеят само 2 лешояда, тъй като не са в състояние да бъдат освободени в дивата природа.

Акцията събра хора, които живо се интересуват от природата и се радваха да научат на място любопитни факти за местообитанието и птиците в района. Георги Стоянов от „Дружество за защита на хищните птици“ ни разказа за дейностите по възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина. А доброволците имаха чудесната възможност да наблюдават и други интересни видове, като обикновен мишелов и гарвани.