Качеството на урбанизираната среда в която живеем е тема, която засяга всеки от нас. Нейното състояние и начините по които я променяме са арена на голям спектър от обществени и частни интереси, за които в едно съвременно общество следва да бъде търсен консенсус посредством широк и навременен диалог.

Сред основните въпроси, които ни вълнуват в София са:

  • До колко градската среда отговаря нашите потребности за здравословно и комфортно съществуване?
  • Припознати ли са достатъчно добре от гражданите и от местните власти проблемите на града?
  • Взимат ли се винаги най-добрите съвременни решения, аргументирани от професионални анализи и съгласувани с обществените нагласи?

Фондация „ЕкоОбщност” поставя в обществения дневен ред тези теми чрез организирането и участието в различни инициативи – работни групи с представители на общинската администрация, неправителствени организации, активни граждани; семинари и конференции; становища и изготвяне на препоръки, както и други граждански активности.

Парк „Славейкови дъбове“ – непознатото софийско съкровище