През есента на 2008 г. „ЕкоОбщност” постави началото на инициативата „Посади дърво!”, с цел организиране на залесителни акции за подпомагане възстановяването на пострадали от природни бедствия и човешка дейност горски масиви. Инициативата беше посрещната много добре от гражданите и бизнеса, благодарение на което до края на 2011 г. успяхме да привлечем 21 000 лв. за каузата, с които осъществихме 19 акции, с участието на над 850 доброволци и засадихме повече от 14 000 дръвчета. Продължаваме да допринасяме за възобновяването на българските гори, като всяка година организираме акции за засаждане и отглеждане на фиданки в природни паркове и на горски терени.

Защо?

Хилядите години човешка цивилизация по нашите земи са довели до унищожението на голяма част от естествените горски масиви, покривали някога територията на страната ни. Запазили са се много малко от така важните за биоразнообразието крайречни гори, стари, вековни дъбрави, характерните за дадени райони дървесни видове.

Зачестилите природни бедствия и човешката дейност в днешно време продължават да намаляват горските площи в България. Естествените възстановителни сили на гората не успяват да противостоят и компенсират темпото, с което ние я консумираме и пожарите я унищожават, а урбанизацията и влошената екологична обстановка я увреждат.

При съвременната експлоатация на дървесните масиви процесът на обезлесяване може да бъде ограничен единствено чрез човешка намеса. Особено на местата, където естествените гори са отдавна унищожени и е отнет потенциалът да се възстановят от само себе си.

Какво правим?

„ЕкоОбщност”, в опита си да подпомогне тези усилия, от години организира ежегодни акции по залесяване с участието на доброволци. Освен природо- и общественополезни, те обикновено са и много приятен и интересен начин за прекарване на свободен ден на чист въздух.

Акциите се провеждат пролетно време, преди разлистването на дърветата (обикновено през март-април) или есенно време, след като започне листопадът (ноември). При организирането им се стараем да спазваме следните принципи:

  • провеждаме акциите на места, където наистина има нужда – за възстановяване на опожарена или нападната от вредители гора, за повторно залесяване на крайречна гора и др.;
  • избираме характерни за съответното място дървесни видове.

Как да участвам?

Можете да се включите с доброволен труд в предстоящи акции, като ни изпратите своята ел. поща, за да ви запишем в нашия списък с доброволци. При подходящи събития, за които имаме нужда от помощ, ще ви съобщим.

Залесителните акции, самостоятелно или в комбинация с други дейности, също така са много подходяща възможност за сплотяващи екипа служебни мероприятия. Те са добър избор, ако търсите нестандартни и същевременно полезни и здравословни занимания, с които да изведете вашите колеги извън офиса.

Ако искате да се включите, може да се свържете с нас на:

bepf(at)bepf-bg.org, 0882 620 948, Любомира Колчева

 1,286 посещения