По стъпките на вековните дървета в нашата столица

 

„Вековните дървета във вековния град 2.0” е инициатива, която цели да провокира активно обществено отношение и започване на дейности за определяне, устойчиво опазване и популяризиране на вековните и забележителни дървета в София. Проектът се осъществява благодарение на ежегодната дарителска  програма „Мтел еко грант”, финансирана от Мобилтел ЕАД, която се провежда, за да спомогне за опазването на околната среда и запазване биоразнобразието на природата в България. Партньори на фондация „ЕкоОбщност“ по проекта са фондация „Пясъчен часовник“ и сдружение „Див рошков”.

Целта на инициативата е да бъдат популяризирани досега регистрираните 95 вековни дървета в гр. София, както и да бъдат определени нови вековни и забележителни дървета в града, с помощта на младите хора и заинтересованите граждани. Така, запознавайки се с градското биоразнообразие и неговото значение, всеки ще има възможност да помагат за неговото опазване.

Проектът е насочен към млади хора, доброволци, професионалисти, природозащитници, учители, работещи с ученици по темите за устойчиво развитие, и посетителите на София. През 2013 г. ще работим основно на територията на столицата, но натрупаният опит, идеи и развитие по темата за вековните дървета в града ще споделяме с всички заинтересовани чрез интернет и Фейсбук страницата ни, както и чрез страницата http://vekovnite.bepf-bg.org, за да може всеки да научи и помогне да запазим вековното си богатство, както и за да допринесем за мултиплицирането на този модел за всички населени места в България.

Дейностите, за които ще се радваме да привлечем много желаещи и мотивирани участници, предвиждат:

  1. Среща и обучение на „откриватели на вековни дървета“ за младежи и доброволци от гр. София – началото на м. юни, в София. Пишете ни, ако имате интерес да се включите. Чрез обучението участниците ще се научат да определят кога едно дърво най-вероятно е вековно, кои са най-често срещаните вековни видове в София, да намират дървета и маршрути към тях,  да поставят табели, участват в уроци на открито, прилагайки принципите на откривателското учене, както и да регистрират нови вековни дървета.
  2. Ежегодният конкурс на Фондация „ЕкоОбщност“ – „Дърво с корен“ – в 2013 г. ще има нова категория за номинации от София „Вековните дървета говорят“. В тази категория ще има две допустими групи участници – ученици и граждани. Информацията за конкурса (условия за участие, класиране, награди) ще бъде разпространена в началото на месец юни 2013 с обявата на конкурса.
  3. Подготовка, издаване и разпространение/популяризиране на информационна карта „Екопътека на вековните дървета“– за всички институции, граждани и гости на града и страната.
  4. Издаване на наръчник за процедурата на РИОСВ за официална регистрация на вековни дървета и гори
  5. Изготвяне и поставяне на информационни табели около официално регистрирани вековни дървета. Табели ще включват информация за конкретния дървесен вид, неговата относителна възраст и любопитни данни в исторически план, ако има такива.

Вековните дървета в нашия град са уникално природно наследство с ценна декоративна, естетическа и еколого-биологична стойност в градска среда. Те имат и голямо природно-историческо значение, като Вазовият смърч и Славейковите дъбове, например. Опазването им дава възможност за прилагане на разнообразни природозащитни дейности, кампании и екологично образование на широката общественост и младите хора и поддържа неповторима и атрактивна зелената система на гр. София.

За повече информация или ако искате да се вкючите в някоя от предстоящите ни дейности, пишете ни на: [email protected] или ни потърсете на: 0882 620 948.

„Вековните дървета говорят” – кратък наръчник за откриване и регистриране на вековни дървета

 597 посещения