27.04.2010 г.

През изминалите два уикенда, Фондация „ЕкоОбщност“ проведе няколко доброволчески акции за залесяване и почистване в София и околностите й. Около 150 души дойдоха да ни подкрепят в инициативите за освежаване и подобряване вида на столични паркове и за възстановяване на естествени гори покрай Струма и Драгоманското блато.

Със съдействието на Областна управа София-град и Столичен инспекторат засадихме стотина фиданки дъб, ясен, бреза и гледичия в столичния район „Студентски“. Дръвчетата намериха своя дом в зелените площи до 8 СОУ „Васил Левски“ в „Мусагеница“, в околните междублокови пространства и в парк „Мир и Дружба“ между сградите на Техническия университет и УНСС в Студентски град.

Над 80 доброволци се присъединиха към нас в акции за залесяване с върби по поречието на р. Струма край пернишкото село Боснек, осъществена съвместно с ПП Витоша и край Драгоманското блато. В резултат, над 500 фиданки бяла върба (Salix alba) бяха засадени в коритото на Струма. Инициативата ни цели да подпомогне ПП „Витоша“ в усилията за възстановяване на естествената крайречна гора в района, унищожена от човешка дейност. Крайречните гори играят съществена роля за възстановяване на естествените местообитания, брегоукрепване, предпазване от наводнения и пречистване на водата.

Край Драгоманското блато, доброволците, освен че залесяваха с върби, помогнаха и за освежаване и ремонт на туристическите платформи във водните площи. Някога пресушено, от 90-те години на 20 в. блатото отново се възстановява, благодарение на активната работа на СДП „Балкани“. Част от дейностите за възвръщане на живота в най-голямата карстова влажна зона в България е залесяването с влаголюбиви дървесни видове, които да заместят унищожените естествени гори.

За двете акции на „ЕкоОбщност“ в Южен парк 3 и Борисовата градина в София дойдоха над 50 доброволци, привлечени от идеята ни за по-чист и зелен град. Те събраха битови отпадъци и миналогодишна шума от зелените площи, боядисаха пейки, тесаха алеи и др.