Вид: Космат дъб

Възраст: 600 г.

Местоположение: с. Боснек, обл. Перник

Номиниращ: Петя СубеваСело Боснек се намира в планински район в Западна България, област Перник. Има легенда за произхода на името на селото Бос-нек – двама братя са дошли до това място боси през зимата от Македония. Селото е известно освен с дъба и с още забележителности: извор „Жива вода“, пещера „Духлата“ и др.

Вековният дъб наречен „Белият дроб на Перник“ се намира точно в началото на селото от лявата страна на шосето срещу табелата с надпис „Боснек“ отдясно.

Според писмени източници дървото е на толкова векове колкото е и селото. Това го прави изключително ценно. Около дъба има дървена ограда. Когато се наслаждаваме на вековното дърво, е разумно да внимаваме от преминаващите коли по шосето.

А защо „Белият дроб на Перник“? Защото дърветата пречистват въздуха, който дишаме като отстраняват от него вредни частици. Листата абсорбират замърсители на въздуха и отделят кислород. Установено е, че по- широкото залесяване с космат дъб е ефективен начин за намаляване на въглеродния двуокис в атмосферата.

В интернет попаднах на една статия, която ме впечатли със заглавие: „Спасените дървета са въздухът, който дишаме“. Този дъб е много ценен и се надявам да се запази още дълги години.

СНИМКИ: Петя Субева

 191 посещения