Вид: чинар

Възраст: 350-400 г.

Местоположение: в центъра на с. Годешево, общ. Сатовча, обл. Благоевград

Номиниращ: Валентин АсеновВековният чинар е разположен в центъра на селото, в местността Чучур, на възраст е над 350-400 г., с височина 25 м, разклонение на клоните около 35-40 м и обиколка на дънера 4,80 м. Обявен е за защитен обект през 1985 г.

По традиция всяка година на чинара се прави голяма въжена люлка и хората се люлеят за здраве. В миналото там са се провеждали събития: сватби, курбани, местни празници, борби.

До чинара има чешма, която според местните жители извира също и на територията на Гърция. Водата е кристално чиста и годна за пиене, като през лятото е много студена, а през зимата – топла.

Историята разказва, че преди много години чинарът е донесен от Гърция (която е само на километър от село Годешево) от местен човек, който е бил за дърва в гората, където намерил дръвчето и решил да го вземе и засади именно на това място. Човекът се е грижил за него през целия си живот, а след това го е оставил на природата. Може би постоянно течащата изворна вода, която се влива в корените му и никога досега не е пресъхвала, е допринесла за растежа и развитието на това дърво. И в ден днешен то е един огромен великан, сянката на който през лятото покрива целия малък селски парк, и е едно чудесно място за отдих за хората от Годешево.

Чинарът на Чучур, снимка: Валентин Асенов

Снимка: Валентин Асенов

 460 посещения