DSC_6362Доц. д-р Веселка Тончева

Доцент, доктор в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките. Изследователските й интереси включват българския традиционен фолклор и музика, както и културата на етнически и конфесионални общности в България и на Балканите. Интересува се също от медийните форми за популяризиране на българското фолклорна наследство.От 2007 г. научните й занимания са свързани с изследване на славяноезични общности в Албания. Автор е на две книги и съставител на една книга по темата.

В последните години проучва и традиционна сватба и сватбена обредност на Балканите в сравнителен план – документира сватби в България, Македония, Сърбия, Албания, Косово. Сценарист е на десетки филми на етнографски теми в Българската национална телевизия.


snimka_portret_1инж. Евгени Цавков

Преподавател по дендрология в Лесотехнически университет. Роден през 1970 в гр. Силистра. Завършил Висшия лесотехнически институт, сега Лесотехническия университет, специалност „Горско стопанство“ през 1995 г. Води упражненията по дендрология на студентите от специалност „Горско стопанство“ към едноименната катедра на Лесотехническия университет.

Основните направления на научните му интереси са изучаване на дендрофлората на България и разнообразието при дървесните видове; екология, биология и систематика на дъбовете, които заемат важна част в горското стопанство на България и изобщо в живота на хората.

Специализирал в катедрата по лесовъдство при ЕТН-Цюрих (1998-1999). Член на Българско ботаническо дружество (от 1999 г.) и Немското дендрологично дружество (от 2013 г.).

От 2010 г. е уредник и на Музейната сбирка към Лесотехническия университет, която съхранява историята на горите и горското стопанство на България и на нейните носители – лесовъдите.


StoyanСтоян Георгиев

Един от най-силните разследващи репортери в телевизията в България, част от екипа на bTV. Репортерските му находки включват разследването на офшорките на британските острови и подставените лица, представени за инвеститори у нас, „гнилите ябълки” в съдебната система, злоупотребите с обществени поръчки на общински съветници и ДАНС и много други. Автор е на редица филми и репортажи за проблемите на градската среда и екологията.


DSC_7576инж. Тома Белев

Лесовъд, специалист по опазване на природата. Ангажиран със създаването и ефективно управление на защитените територии в България. Работи за Асоциация на парковете в България. Гордее се със създаването на защитени територии , създаването на парковите администрации у нас, създаването на законови разпоредби за опазването на горите и природата, спасяването на дунавски крайречни гори, няколко дюни и водопади, възстановяването на няколко изчезнали вида във Витоша. Работил е в горската администрация, Дирекцията на Природен парк Витоша и “Зелени Балкани”. Преподавал е в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет и Лесотехнически университет.