„Търсим дървото с корен – с история, произход, принадлежност, обичаи,
с връзка с живото, с природата, със земята.”

 

Конкурс „Дърво с корен“ се организира от фондация „ЕкоОбщност“, като първото му издание е през 2010 г. Той търси дърветата, които обичаме – не защото са най-стари или най-красиви, а защото са специални. Специални за вас, за вашето семейство, приятели, село или град.

Очакваме вашите номинации за любими и забележителни дървета, които да се включат в конкурса тази година. Крайният срок е 6 септември 2019 г., а предложенията изпращайте на ел. поща tree@bepf-bg.org.

 

Номинацията трябва да съдържа:

История на дървото

Разкажете с какво то е специално и защо заслужава да стане любимо дърво на България.

Поне 3 снимки на дървото (в електронен формат)

На поне една от тях следва да е фотографирано цялото дърво. Желателно е да изпратите и допълнителни снимки, на които в близък план да се виждат отделни части от него – клонки, кора, листа, пъпки. Това ще помогне на експертите в журито да определят вида му.

От края на 2017 година са въведени конкретни изисквания за качеството и авторството на снимките във връзка с общите условия на конкурса „Европейско дърво на годината“.

За участие в конкурса ще се приемат само дървета, за които са предоставени поне 2 фотографии с резолюция най-малко 150 dpi, както и кратък пояснителен текст към всяка от тях, съдържащ името на автора и информация за получено съгласие от него за използване на фотографиите за целите на конкурса както от номиниращия, така и от фондация „ЕкоОбщност“. Номиниращите лично носят отговорност при нарушение на авторски права на фотографи, чиито снимки са предоставили.

Задължително е подаване на поне една фотография във формат „пейзаж“ и една – във формат „портрет“ (по отношение на ориентацията при заснемане).

Местоположение на дървото

Населено място или местност, където расте дървото и GPS координати.

Описание на дървото

Вид, височина, обиколка на ствола, възраст.

Информация за номиниращия

Имена и населено място, възраст, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефонен номер за връзка.

Номинации за несъществуващи понастоящем или нарисувани дървета няма да бъдат разглеждани. Приемат се номинации само за дървета, които се намират на територията на България. Дървета, печелили в основната категория „Дърво с корен” в предходни издания на конкурса не могат да участват повторно.

Всички номинации ще бъдат публикувани и видими във фейсбук страницата Конкурс „Дърво с корен”, заедно с имената и населеното място на номиниращия.

 

Как ще протече конкурсът

Номинациите ще бъдат разгледани от независимо жури, което ще излъчи 10 финалиста в основната категория „Дърво с корен 2019” и 3 финалиста в категория „Вековните дървета говорят”.

Журито ще излъчи и най-интересна номинация в допълнителната категория „Млад природолюбител”, ако сред постъпилите предложения има разкази за дървета, които са засадени от или за които се грижат млади хора на възраст между 6 и 14 години. Повече за допълнителните категории вижте тук.

И през 2019 година фондация „ЕкоОбщност“ ще се обърне към специалисти, за да съберем разкази за интересни дървета от дендролози, лесовъди, лесничеи, биолози и други експерти. Ще се постараем чрез тяхното професионално знание за дървета от различни райони на страната, да представим такива, които неспециалист може би сам не би открил и оценил. Техните предложения ще влязат в групата на всички номинирани дървета, измежду които журито ще определи участниците във втория етап.

Финалистите в „Дърво с корен” и „Вековните дървета говорят” ще участват в онлайн гласуване, което ще се проведе през есента на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност“.

Развитието следете на Фейсбук страницата Конкурс „Дърво с корен“, където текущо ще бъдат публикувани постъпващите номинации.

Наградите

Участниците, номинирали отличените дървета, ще получат награди, осигурени от дългогодишните приятели и спомоществователите на конкурса – приключенския туроператор „Адвенчър нет” и детски научен център „Музейко”. За дървото победител се предвижда посещение за експертен оглед от специалисти от „Асоциация на арбористите в България“ и изготвяне на препоръки за необходима грижа. Носителят на титлата „Дърво с корен 2019“ също така ще представи България в международния конкурс „Европейско дърво на годината”, който ще се проведе през февруари догодина.

 

Правила за гласуване в конкурса

Дърветата финалисти в категория „Дърво с корен” и „Вековните дървета говорят” се включват в едномесечно онлайн гласуване, което се провежда през есента на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност“. Обичайно през последната седмица броят на подаваните гласове се скрива, за да се запази в тайна победителят, който се обявява на официална церемония по награждаване. Гласуването протича при спазване на следните правила:

  • Eдин човек може да гласува само веднъж с адреса на личната си електронна поща.
  • Гласуващият следва да избере 1 дърво сред финалистите в категория „Дърво с корен“ и/или 1 дърво сред финалистите в категория „Вековните дървета говорят“.
  • За да бъде зачетен, гласът следва задължително да се потвърди чрез връзката, изпратена на ел. поща, с която е гласувано. Проверете „спам“ кутията на ел. поща, тъй като е възможно писмото за потвърждение да попадне там.
  • Гласове, изпратени от временни електронни пощи, не се допускат и ще бъдат изтрити.
  • Фондация „ЕкоОбщност” има право да провери дали електронната поща, от която е подаден гласът, се използва и ако не – да го изтрие.
  • В случай на претоварване на сървъра с голям брой фалшиви гласове, организаторът на конкурса има правото да анулира гласуването.
  • Личните данни (ел. адрес) ще се използват единствено за идентифициране на гласуващия и няма да се използват за други цели или да бъдат разкривани пред трети лица, освен ако не сте посочили, че искате да получавате известия от нас.
  • Организаторът на конкурса си запазва правото да прекрати гласуването или да промени правилата за гласуване.

 

 792 посещения