Вид: Източен чинар (Platanus orientalis)

Възраст: 500 г.

Местоположение: с. Джигурово, община Сандански

Номиниращ: Миглена Георгиева, ЛондонТози източен чинар има особено значение за мен, защото е свързан с моя дядо, който е починал доста отдавна.
По останалото като спомен в семейството и информация от изрезка с кратка статия за чинара от вестник, се запознах с интересната му история.
Дървото се намира в центъра на с. Джигурово, чието име се свързва като произход с турското „джингиби“ – дяволско място. Наречено така поради тежките бури, които се разразявали тук.

С развитието на селото и плановете за благоустрояването му, подобно на съдбата на други дървета, попадали насред пътя на нови шосета и магистрали, този чинар попаднал насред плановете за построяване на нов асфалтов път. Красотата и ценността му, обвързана и със светостта на мястото, не спрели плановете. Ако и легендите да твърдят, че дървото е израснало на мястото на забучено от свещеник колче, към което бил завързал магаренцето си по време на богослужение в малка църква наблизо.

Единствено активната намеса и противопоставяне на тези планове от моя дядо – учителят Методи Манасиев и съселяните му успели да попречат на реализирането на асфалтовия път оттам. Благодарение на тяхната съпротива дървото остава и до днес символ на селото и свидетел на живота на хората в него и историческото му развитие.

 

Снимки: Миглена Георгиева