Вид: Дъб

Възраст: 300 г.

Местоположение: с. Рани луг, общ. Трън

Номиниращ: Пенко Янков, София 

До самия черковен двор на църквата „Св. Николай“ в с. Рани луг, общ. Трън расте многовековен дъб-цер, който е обявен за природна забележителност и е гордост за селото. Храмът е изграден през 15-и век. През 1859 г. към църквата е открито килийно училище. В потвърждение на последното са приписките към една от църковните книги – „Апостолът“, намерена в църквата. Дървото до църквата е защитено и в държавния регистър се намира под номер 1494. Дъбът е над 400-годишен. Размерите му са внушителни, а короната му е невероятно красива и хармонична.

Рани луг е изпъстрено по средата от няколко мочурливи лугове, обраснали с ели и люта трева – шавар. Тия лугове притежават съответните имена: Мали луг, Антонов луг, Реянов луг. Вероятно от тия лугове селището е получило името си. Тук сред тях има достатъчно вода за пиене, както и за поливане на зеленчуковите градини наоколо. Но какво означава „луг“ и защо да е “ рани“? Търсенето ми довежда до статия, в която се споменава, че на древен северозападно европейски език луг означавало СВЕТЛИНА. Склонен съм да го приема предвид познатата ни дума лъч, лъч светлина или луче -в превод също означава светлина. Логично ми се струва РАНИ ЛУГ да има нещо общо с ранната утринна светлина.