Вид: Бяла черница

Възраст: неизвестна

Местоположение: В землището на с. Звиница, общ. Кърджали

Номиниращ: Мухарем Алиосман, с. ЗвиницаБялата черница край с. Звиница е на стотици години, никой не знае откога е. В полето около нея, при оран, излизат части от съдове от османската епоха и вероятно там е имало жилище преди столетия, и дървото е било част от стопанството на тези хора.

Интересно е, че сърцевината й почти я няма и изглежда се държи на кората си. Вероятно още преди столетия е ударена от мълния. Всички я помним, че винаги е била куха от южната си страна.

На височина е над 10 метра, обиколката й е около 3,69 м. Вече се напуква на места, а през лятото се вижда, че върхът стои сух и вероятно е започнала да загива.

Цялото население на с. Звиница има спомени с това дърво – под него са низали тютюн, работещи в пиперовите градини са обядвали на сянка. Но най лични са спомените от детските години, когато всички деца идваха да похапнат от плодовете на бялата черница и да играят около нея.

Снимки: Мухарем Алиосман

 

 821 посещения