Вид: Дъб (Цер)

Възраст: 500-700 г.

Местоположение: В землището на с. Клисура, общ. Самоков

Номиниращ: Марияна Гривева, гр. СамоковВековният цер се намира на 300 м северно от последните къщи на село Клисура, в планината Верила, и расте в падина, като около него няма други големи дървета, само храсти.

Предполагаемата му възраст е 500-700 години – в селото споделят, че дървото е изследвано два пъти. Първия път установявят, че е на 500 г., а когато преди 4 г. при силна буря се чупи клон от дървото, то отново е изследвано и се установява, че е на 700 г.

Дъбът е висок 20 м и има голяма красива корона. Обиколката на ствола му е около 10 м – пет човека с разперени ръце го обхващат.

Има поверие, че една вечер дядо Спас сънувал под стария дъб див овен. На сутринта наистина намерил животното на посоченото място. Оттогава на Спасовден се прави курбан в чест на свети Спас.

На четирите кръстни краища на село Клисура има параклиси. На изток е „Свети Илия“, на запад е „Свети Георги“, на юг – „Света Богородица“, а на север – „Свети Спас“. Под дървото има иконостас, а до него – камък със стилизиран кръст.

Всяка година на Спасовден местните люде се възкачват нависоко до дъба и се възвисяват към Бога. Вярващите опират гръб в ствола на дървото и им олеква, някои го прегръщат и усещат затопляне – навярно на това силно енергийно място се освобождават от отрицателна енергия.

Снимки: Марияна Гривева

 

 2,439 посещения