Вид: Летен дъб

Възраст: 340 г.

Местоположение: В двора на бившето училище в с. Телчарка, общ. Джебел, обл. Кърджали

Номиниращ: Клуб „Природата – нашият дом“ към СУ „Христо Ботев“, гр. Джебел, с ръководител Айтен МахмудНие сме ученици от 9. клас към СУ „Христо Ботев“, гр. Джебел и участваме в клуб за занимания по интереси „Природата – нашият дом“. Бихме искали да разкажем за вековния дъб в с. Телчарка.

Решихме да се включим в конкурса именно защото този дъб е специален за нас с неговата история в двора на едно училище, тъй като има много природни забележителности, които са непознати за хората. В забързаното ежедневие те остават незабелязани и неоценени.

Минавайки на път за резерват „Чамлъка” и феномена „Счупената планина”, се надяваме да се отдаде заслуженото и на Стария дъб – вековно дърво от вида „Летен дъб”, което кротко наблюдава ежедневието на хората вече почти 350 години. Разположено е в двора на бившето училище в с. Телчарка и извисява корона по-висока от 15 м, а през 1987 г. е било обявено за природна забележителност.

Снимка: Айсу Фейзула

 

 598 посещения