Вид: летен дъб

Възраст: над 200 г.

Местоположение: край с. Добрич, общ. Димитровград, обл. Хасково

Номиниращ: Златозар Димитров, 7. клас, гр. ХасковоЛетен дъб, с. Добрич, снимка: Златозар Димитров

 

Реших да се включа в конкурса, защото обичам да съм сред природата. Тя може да дари на всеки много сила със своята красота, цветове и разнообразие. Често, когато имам възможност, се разхождам сред красивите местности на моето село. А това е и моето любимо място – в селото.

Дървото, което снимах, е много красиво и забележително. То се намира край селото. Изглежда като великан сред красивата местност. Заради вековната си възраст се предполага, че е било свидетел на много събития от живота на хората в него.

За моето село има една легенда. Според нея селото е създадено от отряд съгледвачи на цар Иван Асен II. След битката при Клокотница, Доброшин и неговата група били оставени да наблюдават за движението на вражески войски в тила при последвалия поход на владетеля на югозапад. Войниците получили правото да вземат и своите семейства и по-късно там се зародило село Добрич. Селото преминало през много трудности, но оцеляло най-вече заради голямата сърцатост и всеотдайност на хората, които го населяват.

Ще се радвам нашето красиво вековно дърво да бъде видяно от много други хора.

 

Снимка: Златозар Димитров

 

 

 552 посещения