Вид: летен дъб

Възраст: 180 г.

Местоположение: местност Бюлюка, с. Скобелево, общ. Димитровград, обл. Хасково

Номиниращ: НЧ „Искрица 1901“, с. СкобелевоЛетен дъб, снимка: Таня Маринова

 

Естественият парк „Бюлюка“ с вековни природо-защитени дървета, разположен в края на селото ни, по посока на Димитровград, е любимо място не само за отдих и разходки на скобелевци. Посещението му навява спомени, предавани от поколение на поколение, за отминали случки и събития.

В историческия архив на читалището съхраняваме собственоръчно написани спомени на 96-годишния Колю Димитров, който, за съжаление, от 2020 г. е покойник. Той беше живата история на селото. Баба му е била 10-годишна, когато Белия генерал е преминал през Скобелево. Щабът му е пренощувал в местността Бюлюка. Дълго време между дърветата е имало следи от окопите, наричани от населението Скобелевите ями.

Бай Колю отбелязва в спомените си, че когато като деца са играели на Бюлюка, възрастните са им обръщали внимание да пазят „ямите“ от запълване и да не чупят клони на дърветата, които са „свидетели“ на важни исторически събития. И така остатъците от Скобелевите ями са били запазени до 1948 г., след което постепенно, под влиянието на атмосферните условия, са се заличили.

Дърветата обаче и днес се извисяват, напомняйки за отминали събития. Години наред в местността Бюлюка бяха провеждани събори и празници, колективни софри (курбани) и надпявания, които огласяха парка.

Сред многото вековни дървета в Бюлюка има един стар дъб – Яворовия дъб, който е особено свиден на всички ни. По спомени на възрастни хора, които се предават от поколение на поколение, под този дъб е сядал Яворов и пишел гениалните си стихове. До Бюлюка е била къщата на един от най-близките приятели на поета, когато е работил като телеграфист в новооткритата телеграфо-пощенска станция в Скобелево. Това е учредителят на нашето читалище Александър Ралов (из спомените на племенницата на Яворов Ганка Найденова).

През последните 5-6 години всяка лятна ваканция организираме инициативата „Моето лято в моето родно село“. В нея обхващаме деца от 7 до 14 години, които участват в кръжоци, клубове и самодейни състави. В програмата на кръжока по краезнание редовно включваме посещение на парк „Бюлюка“. Тук децата тичат оживено, като всяко от тях се стреми първо да застане до Яворовия дъб или да открие несъществуващите вече белези от Скобелевите ями. Усещането, чувствата и преживяванията на децата са невероятни.

 

Снимка: Таня Маринова

 

 

 469 посещения