Вид: Горун

Възраст: 300 г.

Местоположение: с. Голеш, общ. Годеч

Номиниращ: Доц. д-р Росен Цонев, катедра "Екология и опазване на природната среда", СУ „Св. Климент Охридски“, Биологически факултетДъбът е на възраст около 300 години. Стои изолиран и самотен, на гол и ерозиран склон с южно изложение над с. Голеш, община Годеч, област София. Показва безвъзвратно изчезнала гора, от която е бил част в далечното минало. Тази гора от своя страна е била част от Великата Българска Гора (Magna Sylva Bulgarorum) описвана от кръстоносците като гора, в която с дни не виждали небето, докато преминавали по пътя между Белград и София. Цяло чудо, че е оцелял след унищожението на гората и в условия, които не позволяват повече там да расте никаква, камо ли вековна гора.
Обявено е за защитено вековно дърво през 1965 г. Много ефектно дърво с големи клони, някои са изсъхнали. Откроява се на фона на красивия пейзаж, много близо до западната ни граница със Сърбия.