14.05.2010 г.

На 15 и 16-ти май в София, Българска фотоволатична асоциация (БФА), WWF- България
и Фондация “ЕкоОбщност”, ще организират първото българско участие в “Европейски соларни
дни” – ежегодна кампания за насърчаване употребата на слънчева енергия за производство на
електроенергия, отопление и охлаждане.
Като част от кампанията в България, организаторите ще разположат информационен
щанд в центъра на София. На 15-ти май от 15 до 19 ч. той ще се намира до езерото Ариана, а на
16-ти май – пред Народен театър “Иван Вазов”, отново от 15 до 19 ч. При неподходящи
атмосферни условия мероприятието ще се проведе в подлеза между Софийски университет и
Ялта в същия часови диапазон.

Посетителите на соларния информационен щанд ще имат възможност, да научат повече
за възобновяемите енергийни източници и промените в климата, да се запознаят с последните
тенденции в развитието на фотоволтаичните технологии, както и да разгледат
демонстрационни соларни инсталации.
“Европейски соларни дни” е общоевропейска кампания за насърчаване използването на
слънчевата енергия за производство на електроенергия, отопление и охлаждане. Инициативата,
проведена за пръв път през 2002 г. в Австрия, първоначално била наречена “Tag der Sonne” (Ден
на Слънцето). Днес тя се е превърнала в събитие, отбелязвано на хиляди места в Европа.
Тазгодишните соларни дни се провеждат от 1-ви до 16-ти май из цяла Европа.
Предвиждат се близо 7000 събития, чиито организатори за стотици хиляди граждани.
Допълнителна информация за “Европейски соларни дни 2010” можете да намерите на
адрес: www.solardays.eu, както и на страницата на БФА: www.bpva.org.