В навечерието на Световния ден на околната среда – 5 юни, ученици от VII и VIII клас на СОУ „Васил Левски” в град Брезник, взеха участие в организираното от фондация „ЕкоОбщност” обучение „Екологичен остров”, проведено на 31 май на място в училището. Децата бяха запознати с основни принципи на отговорно потребление на ресурси в своя бит и ежедневие, което води до минимален отпечатък върху средата, в която живеем. Какви ресурси за отопление през зимата ползваме и бихме могли да ползваме, колко вода харчим всеки ден, как да третираме отпадъците които произвеждаме ежедневно, съвременни източници  на електроенергия – всички тези теми намериха място в заниманието.

Получаването на знания беше интегрирано с игра, в която учениците трябваше да търсят скрити в двора на училището „ресурси”. Те им бяха необходими като база, върху която да разсъждават и в следствие да предложат  свои модели на идеален остров, животът на който може да бъде организиран според изложените принципи на устойчиво развитие. Децата формираха три екипа, всеки от който създаде своята концепция и я представи пред останалите участници. Генерираните идеи включваха предложения за строителство с естествени материали, получаване на ток от вятър и слънце, който да послужи за дома, производството и транспорта, а също и рециклиране на отпадъци, компостиране и др.

 

 

SWISS_LogoПроект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и
участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени,
в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата
подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с
участието на гражданското общество.