Българското училище за политика „Димитър Паница“ и Фондация „ЕкоОбщност“ организираха среща-дискусия с водещи на прогнозата за времето от основните електронни медии. На срещата бяха обменени информация и опит, бяха обсъдени възможности за съвместна работа и превръщане на водещите на прогнозата на времето в посланици за климатичните изменения и последиците от тях. Събитието е част от проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Вече няколко години подобни срещи с водещите на прогнозата за времето се организират от ООН и по-конкретно от Междуправителствената комисия по изменение на климата (МКИК). Обратната връзка от страна на медиите и синоптиците е, че този модел е успешен и е изключително полезен за повишаване на равнището на информираност на цялото общество. Ефективната комуникация за изменението на климата е повече от необходима, тъй като без нея предприемането на каквито и да е мерки не би било възможно. Въпреки че учените извършват анализи, а специалисти по комуникацията се стремят да подтикнат обществото към действие, в медийното пространство темата не е достатъчно застъпена, няма последователност и практична насоченост в посланията. Множеството от хората не са информирани достатъчно за последиците от климатичните промени, възприемат проблема като абстрактен и независещ от тях, а резултатът е липса на ангажираност и заинтересованост. Успешната комуникацията на проблема с климатичните промени е истинско предизвикателство за съвременния свят. В тази комуникация медиите и журналистите имат решаваща роля. Ето защо за нас сътрудничеството с водещите на прогнозата за времето в най-влиятелните български медии е изключително важно. Те са познати и популярни лица, ползват се с доверието на зрителите, а професионалната им експертиза им дава възможност да представят проблема по достъпен за хората начин.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg