Четири доброволчески акции за залесяване проведе Фондация „ЕкоОбщност“ във връзка със Седмицата на гората. Доброволците засадиха близо 4 000 фиданки цер, зимен дъб и черен бор. На мястото на опожарена гора край с. Локорско, Софийско и в близост до гр. Трън, 120 души от компанните „Удуърд България“, „Си 3 ай Европа“, „Традолоджик Сълюшънс“ и „биуин.парти сървисиз (България)“ залесяваха две поредни съботи – на 2 и 9 април 2016 г. Доброволците се трудиха усърдно и съвестно и бяха похвалени от горските служители, които подпомагаха и надзираваха акциите. Времето беше с нас и след прекрасните условия за работа, които ни осигури, в края на залесяването на 9 април заваля напоителен дъжд, което ще спомогне на фиданките да се захванат по-добре и да оцелеят.

Огромни площи гора бяха опожарени край с. Локорско през 2013 г. За възстановяване на гората вече няколко години поред текат залесителни инициативи. На терена се очаква залесяването на 120 000 фиданки зимен дъб, цер, червен дъб, черен бор, като от тях към момента са засадени около 50 000 дръвчета.

 950 посещения