„ЕкоОбщност“ ще подкрепи осъществяването на малки проекти свързани с развитието на устойчиви форми на туризъм по Дунава и на българската част от транс-европейския велосипеден коридор Евро Вело 6. Подкрепата, в размер до 10 000 лв. на проект, ще бъде конкретно насочена към изграждане, функциониране, промотиране и/или укрепване на маршрути подходящи за немоторизиран туризъм (велосипеден, пешеходен, др.) по поречието на р. Дунав в България.

Проектни идеи ще се приемат по електронна поща до 12 ч. на 25 май 2010 г. на адреса на „ЕкоОбщност“, bepf (at) bepf-bg.org.

Конкурсът е отворен за организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или по Закона за народните читалища.

С пълните условия на конкурса можете да се запознаете в меню „Финансиращи програми“, раздел „Устойчив туризъм“.