Започна националният конкурс „Влез в час с уроците на природата“, организиран от първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование „Златен орех“. Мрежата е съвместно начинание на 7 неправителствени организации, работещи в сферата на опазване на околната среда, сред които и Фондация „ЕкоОбщност“. Темата на конкурса е насочена към природата и ролята на човека, а в състезанието могат да се включат ученици, учители, нестопански организации и представители на социално отговорния бизнес. Наградите за победителите са повече от привлекателни – обучителен уикенд в „Училище сред природата” в с. Гудевица, общ. Смолян и в младежкия еколагер в с. Очин дол, общ. Мездра.

Средношколците от цялата страна и техните преподаватели са приканени да разкажат за най-интересния час, посветен на грижата за природата, който са имали или да опишат своята идея за такъв, включително чрез рисунка или видео клип. В конкурса могат да участват и нестопански организации и институции, като представят своята най-успешна образователна инициатива или занимание, посветени на отговорното отношение към околната среда. Организаторите отправят предизвикателство и към представителите на бизнеса, които имат активно отношение към образованието като път за постигане на устойчиво развитие. Те могат да се включат в конкурса, като представят своя практика/продукт в областта на извънучилищното екообразование.

Конкурс „Влез в час с уроците на природата“ е инициатива в рамките на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, изпълняван от седем неправителствени организации – Фондация „Екоцентрик”, Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на ПП „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и НЧ „Бъдеще сега 2006”. Проектът започна преди една година, мотивиран от необходимостта за стандартизиране на качеството на образованието за устойчиво развитие в страната и от липсата на мрежа от организации, които ефективно да обменят опит и добри практики, и да популяризират своите дейности в тази сфера.

Златен орех” е мрежа от организации в България, които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Тя е отворена за всички съмишленици на идеята за учене през целия живот – нестопански организации и бизнес, учители и учащи, местни общности и медии, образователни и други държавни институции, които търсят или провеждат обучения с такава насоченост. Всички заинтересовани страни ще могат да кандидатстват и се присъединят към мрежата още тази пролет.

Условията за участие и подробна информация за конкурса можете да намерите на интернет страницата на мрежата „Златен орех“ – www.zlatenoreh.net.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 2,788 посещения