21.09.2010

Започна конкурсът „Дърво с корен“ на Фондация „ЕкоОбщност“. В него всички – малки и големи, групово или индивидуално – са поканени да номинират своето любимо дърво или дървото, което е ценно за тяхното семейство, общност, населено място. В конкурса могат да участват също фирми, организации и граждански сдружения. Крайният срок за номинациите е 31 октомври 2010 г.

За повече информация, моля, посетете:

http://www.bepf-bg.org/page/Дърво-с-корен-2010/30.html