Традиционният международен фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“, започнал миналата седмица в Берковица, посрещна и нашия необичаен щанд. Заедно с Българско училище за политика тази събота и неделя отново събрахме много деца и младежи с техните родители, граждани и гости на празника на града около тематичната ни маса, посветена на климатичните промени и ролята на човешката дейност върху тях.

За любознателните малчугани бяхме подготвили образователни екоигри. По-смелите се включиха в сглобяването на ВЕИ конструктори, задвижвани от слънчевата светлина или дискутираха какво е най-важно да вземат в една раница за бедствия. Други демонстрираха познанията си за разделно изхвърляне на отпадъците и търсеха начини за по-пестеливо използване на вода вкъщи. През това време техните майки и баби не стояха безучастно, а се включиха в анкетата, с която питахме какво знаем и правим за крехката връзка между човек и природа. Потърпевши от наводнението преди година, за берковчани промените в климата вече не са нещо далечно и теоритично – всички забелязват основни техни прояви като повишаването на температурите, сливането и изместването на сезоните.

Голям личен пример в това отношение ни даде леля Емилия – над 70-годишна участничка в фестивала от фолклорната група на с. Зверино. Тя се справи с всички въпроси в нелеката ни анкета и неслучайно – живеейки близо до природата и в хармония с нея, леля Емилия отдавна е забелязала последиците от климатичните промени и човешката дейност, които често остават скрити за хората в града, като например пресъхването на извора, който дълги години е ползвала; оттеглянето на подпочвените води след изкуствената подмяна на буковата гора с борова. От нея научихме и че еко-практиките и действия идват естествено и са част от живота, когато ежедневието ти е тясно свързано с природата.

Всички участници в нашите съботно-неделни занимания си тръгнаха с награда и тематична платнена торбичка, илюстрираща резултата от човешката намеса върху естествения ход на реките. Надяваме се, че ще я ползват всеки ден вместо „удобните“ найлонови торби, за да съжителстваме добре с природата в близко и далечно бъдеще.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „ЕкоОбщност“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 603 посещения