Тридневен летен лагер в Берковския Балкан запозна младежи и преподаватели от четири училища от Северозапада с причините за измененията на климата и с мястото на човешката дейност в този процес. Лагерът беше организиран от фондация „ЕкоОбщност“ като част от проект, целящ повишаване на информираността и готовността за реакция при нетипични проявления на времето, резултат от климатичните промени.

През последната седмица на август хижа Ком Нова и екипът обучители от „ЕкоОбщност“ станаха домакин на тематичното зелено училище „Младежи за климата“. В него взеха участие 30 младежи и преподаватели от 3-то ОУ „Иван Вазов“, Берковица, СОУ „Иван Вазов“, Вършец, СОУ „Иван Вазов“, Мездра и ОУ „Петър Парчевич“, Чипровци. Гост-лектор беше и експертът-климатолог Антоанета Йотова, която разясни разликата между понятията „време“ и „климат“, същността и причините за глобалното затопляне, тенденциите в промяната на климатичната система на планетата и прогнозите за България за следващите десетилетия.

Обогатени с нови познания по темата, пред участниците бяха поставяни различни предизвикателства, ангажиращи и актьорските им умения. Представени бяха много примери за това как можем да променим начина си на потребление и пътуване, за да произвеждаме по-малко емисии, допринасящи за измененията на климата. Посредством отборни задачи и игри, свързани с обичайни практики от бита, всички успяха да видят и осъзнаят човешката роля в крехкия екологичен баланс на планетата. Младежите се запознаха с различните видове транспорт и с най-устойчивите начини за придвижване; обсъдиха и предложиха идеи за по-разумното използване на вода в домашния бит и земеделие (в банята, кухнята и градината); показаха, че е възможно да прекарат един ден без пари, разчитайки само на социалните си контакти, лични умения и инициативност; дискутираха реални екологични казуси от своите населени места и представиха предложения за съответни действия и кампании за решаването им. Учениците се запознаха и с условията на течащия в момента регионален младежки конкурс „Природата говори“ на „ЕкоОбщност“, който дава възможност и да получат подкрепа за осъществяването на тяхна идея за справяне с местен екологичен проблем.

Заниманията по темата не спират дотук – с началото на новата учебна година фондация „ЕкоОбщност“ ще продължи със занятията и работата с учениците от общините Берковица, Вършец, Мездра и Чипровци в посока на по-отговорно и устойчиво отношение към Земята, от която всички ние сме зависими и с която човекът е в неделима взаимовръзка.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 654 посещения