И през ноември продължиха заниманията на фондация „ЕкоОбщност“ с деца и младежи от училища в Северозападна България. Тази седмица уроците бяха посветени на безценния ресурс, който често и с основание наричаме „извор на живот“, но който въпреки това продължаваме да приемаме за даденост. В екообразователните занятия се включиха над 70 младежи с техните учители от СОУ „Иван Вазов“, Върщец, Четвърто ОУ „Г.С.Раковски“, Берковица и ОУ „Христо Ботев“, Мездра. В рамките на часовете бяха разгледани източниците на замърсяване на водите и какви са последиците от това. За всички беше интересно да научат, че в Световния океан плават цели континенти от пластмасови отпадъци, както и че 30% от общото замърсяване се причинява от битовите дейности на населението.

Настъпващите резки изменения в условията на живот, свързани с промените на климата, вече не са само предупреждения от научните статии, а се превръщат в част от ежедневието ни. Според прогнозните сценарии на Националния институт по метеорология и хидрология през следващите десетилетия в България се очаква от една страна затопляне, а от друга – спадане на валежите, особено през топлото полугодие. Ето защо най-малкото, което може да направи всеки един от нас е да цени водата повече, като спре да я замърсява и се научи да я използва пестеливо и разумно.

Именно с тази цел, в рамките на проведените занимания, учениците се включиха в работа по групи, като заедно изведоха основните дейности, за които всеки ден ни е необходима вода, какви количества консумираме и как можем да ги намалим, така че да ни е достатъчно, без да разхищаваме. Особен интерес предизвика отборната задача, в която всички се убедиха, че ако човек е решил и влага малко мисъл и отношение в ежедневното си потребление, може да изразходва много икономично водата – като например спира кранчето в кухнята или банята, докато се занимава с някакви други задачи. Така, с една половин-литрова бутилка вода, младежите успяха да измият ръцете си, плодове и да полеят цвете, а повече от половината вода в бутилката им остана и за пиене. В края на урока участниците получиха и домашно – да заделят покрай игрите и ученето малко време, за да наблюдават как се потребява водата в домовете им, от техните семейства. Всеки ден в продължение на 1 седмица те ще записват какво правят и ще положат усилия да измислят и опитат да намалят ползваното количество вода. Най-изобретателните и пестеливи от тях ги очакват поощрителни награди.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 162 посещения