На 26 септември 2015, събота, екипът на фондация „ЕкоОбщност” се включи в провеждащия се в Пловдив международен фестивал One Architecture Week. Тази година фестивалът преминава под мотото „Приобщена река“ и е посветен на реката и хората. В офиса на фондация „ЕДНО“ в творческия квартал Капана, който е едно от местата, събиращи голяма част от събитията в рамките на фестивала, 15 деца се запознаха с обитателите на река Марица и се включиха в работилницата за изработване на екоторбички и тениски. Те научиха кои застрашени животински видове обитават поречието на Марица (например малкият корморан, който ежегодно зимува там – 6000 от общо 40 000 в световен мащаб), както и как човекът следва да съобрази живота и поведението си така, че да не създава заплахи за другите обитатели на реката.

Всяко дете избра какво да изобрази на своите тениски и торбички, като си помогна и със специално подготвени шаблони, а накрая си тръгна удовлетворено с направеното от него. Темата за речното биологично разнообразие в Капана любопитно и с провокация за минувачите се допълни от присъствието на грамадна надуваема есетра, разположена на улицата пред входа на ателието на младите творци, представена от екипа на WWF България. Децата и техните родители се включиха и във викторина за обитателите и заплахите за реката, като късметлиите измежду отговорилите правилно, получиха и награди.