По повод 5 юни, Световния ден на околната среда, тази седмица с учениците на три училища от Западна България разгледахме темите за устойчивото развитие и климата. Екип на фондация „ЕкоОбщност“ гостува в СОУ „Проф. Д-р Асен Златаров”, Годеч и в ОУ „Христо Смирненски”, с. Ноевци, където 23 младежи се включиха във вече станалото традиционно занимание „Екологичен остров”. Разумното потребление на ресурси в дома беше темата, по която учениците трябваше да работят екипно. Всеки отбор разполагаше с по пет ресурса, с които да създаде модел на живот в една устойчива общност.

В края на седмицата посетихме и ГПЧЕ „Петър Богдан”, Монтана, където с 20 деветокласници се упражнявахме в идентифицирането на екологичен проблем и разписването на проект, насочен към неговото решаване. С учениците дискутирахме теми от областта на опазването на околната среда, свързани с рисковете пред водните запаси в световен мащаб, проблемите на реките в България, резултатите от човешката дейност върху речните корита, влажните зони, крайречните гори. След лекцията, трите екипа проведоха самостоятелно теренно проучване в района на река Огоста, която тече край града. Те имаха за задача да наблюдават корекциите на нейното корито, изхвърлените във и край реката боклуци, както и да анкетират граждани доколко намират града си за чист, доволни ли са от сметосъбирането и какви подобрения смятат, че са необходими, за да живеят в по-приятна среда.

Събрали информация и впечатления и придобили пряка представа за екологичните проблеми в града, младежите разработиха свои проектни идеи. Почистване на района около жп линията и реката, разполагане на повече контейнери за разделно сметосъбиране в кварталите, широко информиране на гражданите за ползите и необходимостта от разделно изхвърляне на отпадъците бяха в основата на техните предложения. За чудесното си представяне и ангажирано участие, младежите получиха и отборни награди.

Световният ден на околната среда се чества ежегодно от 1972 г., след като на Общото събрание на ООН в Швеция е приета декларация, представляваща първият международен договор, свързан с екологичната защита на нашата планета.

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 1,030 посещения