Отдалеченост на контейнерите за разделно сметосъбиране от домовете на хората и непознаване кой контейнер за какъв тип боклук служи са сред основните пречки пред разделното сметосъбиране. Това са едни от основните изводи от екоиновационно училищно състезание, проведено на 23 април от Фондация „ЕкоОбщност” и „Джуниър ачийвмънт”. Събитието събра на едно място отбори от 6 училища от Северозападната част на страната в актовата зала на СОУ „Иван Вазов”, гр. Вършец, за да отбележат заедно Деня на Земята. В него се включиха над 45 ученици и техни преподаватели от СОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Зверино, СОУ „Иван Вазов”, гр. Мездра, ОУ „Петър Парчевич”, гр. Чипровци, Първо ОУ „Н.Й. Вапцаров” и Трето ОУ „Иван Вазов”, гр. Берковица и от училището-домакин на събитието.

Пред младежите беше поставена предизвикателната задача да направят проучване във Вършец, свързано с отпадъците, на база на което да разработят своя информационна кампания. За целта част от учениците проведоха интервюта с жителите на града, за да установят какъв боклук генерират, доколко са запознати и прилагат разделно изхвърляне, компостират ли органичните си отпадъци. Друга част от екипите пък изследваха цветните контейнери в центъра – ползват ли се, правилно ли се изхвърлят опаковките в тях,  достатъчно ли са като брой и разположение. След като бе обобщена събраната богата информация, се видяха и основните проблеми – хората са запознати с разделното събиране, но не знаят кой от цветните контейнери за какъв вид отпадък служи; причините да не се ползват от част от жителите е, че са разположени сравнително далеч от дома им; в контейнерите преобладава правилното разделяне на отпадъците, но има и такива, на които не им е там мястото; повечето от анкетираните не знаят какво е и не прилагат компостиране.

На база на установената картина, шестте отбора замислиха своя кампания, насочена към гражданите и целяща да ги информира и насърчи да намалят и изхвърлят разделно отпадъците си. Всеки екип представи своите предложения пред останалите, а жури отличи добрите страни на кампаниите и отправи препоръки. Сред идеите на младежите имаше организиране на концерти, състезания и конкурси, изготвяне на информационни листовки и плакати, провеждане на обучения в училища и читалища, акции за почистване, увеличаване броя на цветните контейнери, включване на местната власт и активно гражданско отношение. Участниците си тръгнаха, заредени с емоции от преживените срещи, с нови познания и умения от изпълнените задачи и с желание да се включат отново в подобни занимания. А като признание за чудесната си работа и представяне екипите на всички училища получиха индивидуални и отборни награди.

През изминалите 10 месеца екипът на фондация „ЕкоОбщност” проведе множество екообразователни занимания с възпитаниците на участвалите училища, в рамките на проект, целящ да повиши информираността по отношение на причините и последствията от необичайните прояви на времето напоследък и да изгради по-отговорно отношение на хората към околната среда. При тези занятия, като основен проблем, учениците от повечето населени места изтъкваха замърсяването и боклука. А знаем, че при разлагането си той отделя огромни количества парникови газове в атмосферата, способстващи за нейното затопляне и климатичните аномалии.

EEA_Grants_logoПроект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на
местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните
промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в
България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014  г., www.ngogrants.bg.

 850 посещения