29.04.2010 г.

На 01.05.2010 г. от 11 ч. в ж.к. Бели брези Сдружение „Плейцентър Приятели“ открива нова детска площадка „ЕкоЦентър Приятели“, изградена с подкрепата на Фондация „ЕкоОбщност“ и Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ по програма „Място за живот 2009“.

„ЕкоЦентър Приятели“ е площадка за игри и обучения на открито, защото децата учат най-добре, докато играят. Това е място, където децата от най-ранна възраст могат да се докоснат до природата и сами да направят открития за света, който ги заобикаля. Място, където можем да се научим да ценим и пазим природата и нейните богатства.

„ЕкоЦентър Приятели“ се състои от „Зелена класна стая“, Ботанически кът, Приключенска пътека и Пясъчник. Зелената класна стая е подходящо място за учене на открито и разговори с приятели –
първото по рода си „Зелено училище“ в градски условия. Ботаническият кът дава възможност на децата да научават повече за растенията, като сами ги засаждат и се грижат за тях.

Приключенската пътека е изградена от елементи с различна сложност, които дават възможност на децата да развиват своите двигателни умения и координация. Пясъкът като любима част от детската игра развива фината моторика и креативността. Всички елементи са замислени така, че да дават свобода на детската фантазия. За изработката им са използвани естествени материали, за да се запази по близък контакт с природата.

В градинката има монтиран компостер, за да се популяризира и покаже нагледно методът за естесттвено оползотворяване на биологичните отпадъци.

Детска площадка „ЕкоЦентър Приятели“ е проектирана и изградена съобразно изискаванията за безопасност на детските площадки. Тя е създадена с доброволния труд на родители, съмишленици, партньори и съседи.

Освен изграждането на детска площадка, проект „ЕкоЦентър Приятели“ включва активно популяризиране на идеята сред хората от квартала и въвличането им в процеса на планиране и изграждане на детския кът; обучения по опазване на природата; тематични празници на еко тематика за деца и техните родители.

Партньори по проекта са Университетска Ботаническа градина към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФОРА – Фондация за общностно развитие, РоСПА – България, „ЕкоКомпост,“ Столичен център за работа с деца и община „Красно село“.

Сдружение „Плейцентър Приятели“ обединява родители, които искат да участват активно в израстването на децата си. Мисията им е да съдействат за промяна на обществените нагласи по въпросите на oтглеждането и възпитанието на децата, да спомагате за израстването на децата като личности и за постигането на по-добър баланс между професионалния и семейния живот на родителите. Сдружението разработва алтернативни модели за грижа за децата, проучва световните практики в отглеждането на деца в родителски кооперативи и прилага на практика някои от тези модели.