През изминалата седмица светът отбеляза Деня на водата, а ние разговаряхме за проблемите на този безценен ресурс с ученици от 4 училища в Западна България. В СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Годеч, ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Сливница презентациите ни предизвикаха оживени дискусии, а последващата игра – одит на водното потребление в училище – изумление от милионите литри вода, необходими за училищните нужди през учебната година. Учениците научиха за недостига на вода по света, за факта, че един от всеки 7 човека на планетата няма достъп до чиста питейна вода и от това умират хиляди деца всеки ден. Засегнахме замърсяването на сладководните басейни и моретата, проблемите, които то причинява на всички живи организми; говорихме за начина, по който се отнасяме към реките, за наводненията, за нарастващата заплаха от климатичните промени. Учениците споделиха добри практики, които те прилагат в ежедневието си, за да пестят вода – спиране на крана, докато трае измиването на зъбите, поливане с дъждовна вода и др.

Проект „Климатът зависи от нас – засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България” реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 1,282 посещения