На 28 април проведохме втора среща-обучение с младежи от ПГПЧЕ „Петър Богдан“ Монтана, посветена на по-устойчив и щадящ планетата начин на живот. Говорихме и обсъждахме как намалим количеството остатъчните продукти от ученическото ежедневие в клас и от административни дейности по стопанисване на училищните сгради и помещения.

Младежите анализираха кои са основните видове „отпадъци“ в училище, кои от тях имат потенциал за „втори живот“ като се ползват като суровина за произведство на бъдещ продукт. Обсъдиха възможности как да се намали количеството „отпадъци“ и се увеличи това на ресурсите. Научиха защо е необходимо да се интересуват и проучват добре от какво е произведен даден продукт още преди да направят покупка, за да може на края на жизнения му цикъл той да послужи за изходна суровина при произвеждане на друг.

Учениците научиха за усилията на Европейската комисия по популяризиране на използване на екологосъобразни или зелени критерии при покупка на стоки и услуги в страните членки.

Радващият извод беше, че анализът им показа как повече от половината стоки и продукти, които ежедневно са част от училищния живот на учители, младежи и административен персонал, на практика могат да са отново ресурс. Стига не само да го знаем, но и да ползваме това знание разумно и да планираме и организираме събирането на тези ресурси навреме и в състояние, което ще позволи отново да се вкарат в производствения цикъл за нови продукти.

Участието на обучители от екипа на „ЕкоОбщност“ в поредицата от срещи с активните младежи от ПГПЧЕ Монтана се осъществи в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство – от местно към европейско ниво“ с принос от Фонда за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

 

 39,328 посещения