29.04.2010 г.

Коалиция „За да остане природа в България“ и Община Балчик Ви канят насреща-дискусия за природата, осъществена с подкрепата на Фондация „ЕкоОбщност“ и ФРМС в рамките на ФМ на ЕИП. Заповядайте на 15 май 2010 (събота), от 13.00 часа в залата на Общински съвет на Община Балчик на разговор за природата като ресурс за развитие на регионите и поминък за местните хора!

На срещата ще се дискутират: възможностите и заплахите за развитието на алтернативен и селски туризъм по северното Черноморие; опита на тези, които вече са успяли да направят нещо в тази насока; ползите и ограниченията, свързани с включването на земи в региона към европейската мрежа Натура 2000; възможности за финансиране на проекти за развитие на общините и частни предприемачи по европейските програми.

Организатори и лектори: Коалиция „За да остане природа в България“ и експерти от Асоциация „Планини и хора“, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците.