Българска асоциация за алтернативен туризъм съвместно с книжарници Пингвините“ организира представяне на наръчника „Устойчив и отговорен туризъм. Добри практики от Франция и България“ и клубна карта „Гост в Зелена къща“. Представянето ще се състои в четвъртък (29 април) в 18:30 часа в книжарница „Пингвините“ (ул. „Граф Игнатиев“ 18, ет. 4 ORANGE CENTRE).

Наръчникът „Устойчив и отговорен туризъм. Добри практики от Франция и България“ събира на едно място френския опит и политика в тази област и мненията на много британски и български международни експерти. От фундаментално значение е частта посветена на управление на устойчивия туризъм, следвана от въведение в отговорния туризъм, анализи и визия за българския туризъм Особено ценни са добрите практики (над 40), които правят изданието и практически ориентирано, един настолна книга за устойчивия път като концепция и отговорният подход в туризма.

Устойчивият туризъм представялява „всяка форма на развитие, устройство или туристическа дейност, която уважава и опазва дългосрочно природните, културните и социалните ресурси и допринася по положителен и балансиран начин за икономическото развитие и за благосъстоянието на хората, които живеят, работят или пребивават в тези територии.

В рамките на Плана за действие, приет в Йоханесбург по въпросите на устойчивото развитие (2002 г), близо 190 страни се ангажират да приемат програми, с които да бъде насърчавано в регионален и национален план преминаването към едни по-устойчиви модели на консумация и производство, както и да планират стратегически развитието си само в рамките на това, което екосистемите на глобално и местно ниво могат да понесат.

Според Любомир Попйорданов, председател на УС на БААТ, българският туристически сектор е изправен пред най-голямото си предизвикателство за последните 25 години – да стане отговорен. Бъдещето не е нито в голфа и разширяването на ски-зоните, нито в грандоманските хотели, а в недокоснатата природа и необрамчения от съоръжения пейзаж и в автентичността и романтиката, която носи все още българското село. „Вярвам, че това издание ще провокира както институциите, така и професионалната общност и студентите, за да може думите за промяна да се материализират в политика, за да се реализира зеленият сценарий.“, казва Попйорданов.