По повод Световния ден на гората, 21 март, миналия петък организирахме тематично занятие в две училища в Берковица. Урокът се проведе със съдействието на инженери-лесовъди от РДГ Берковица, които изнесоха лекция пред учениците от Първо и Трето ОУ в града. Младежите се запознаха с проблемите на горите и начините за тяхното възстановяване, получиха полезни съвети как да опазват ценния горски фонд. Експертите бяха обсипани с много въпроси, като не беше пропусната възможността и да им се поискат съвети, касаещи дърветата в двора на училищата.

Последвалата занимателна игра по групи провокира учениците да се замислят и за многостранните функции на гората, не само като източник на голям брой блага, от които хората ежедневно се възползват, но и от гледна точка съхраняване и поддържане живота на всички обитатели на планетата. Всички се съгласиха, че горите са дом за различни животни и растения, произвеждат и пречистват въздуха, осигуряват препитание и суровина за промишлеността, предоставят ни красиви места за разходка и връзка с природата. Не на последно място те са и основен помощник в борбата с климатичните промени, защото поглъщат огромни количества парникови газове. Благодарение на кореновата си система не само способстват за пречистването на водата, но и предпазват от свлачища, ерозия и наводнения. За съжаление, всяка намеса в естествения ход на развитие на една гора, както и неразумното й изсичане за различни цели, носи дълготрайни последствия, нарушава баланса и вреди на много екосистеми. Например промишленото производство на все по-големи количества храна се нуждае от нови площи и е сред главните причини за обезлесяването на обширни територии. Но горите са застрашени не само заради сеч и пожари, но и защото дърветата са уязвими на засушаване, а това е реален проблем, предвид покачването на температурите на глобално ниво.

Занятието продължи със своеобразна дискусия, в която разисквахме по какъв начин можем да стопанисваме една гора, така че да задоволява потребностите ни, без това да води до нейното безвъзвратно унищожаване. В края на урока участниците получиха и брошура с полезни съвети, чието прилагане ще спомогне за запазване „здравето“ на природата, а вследствие на това всички ние ще дишаме свеж въздух, ще пием чиста вода и ще можем да слагаме истинска храна на трапезата си.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 948 посещения