01.07.2010 г. Шест проекта ще бъдат финансирани по програма „Развитие на устойчив туризъм по поречието на река Дунав – 2010“.

За първи път в рамките на програмата бе проведена процедура за оценка и избор на проекто-предложения, при която на кандидатстващите организации беше дадена възможност сами да участват в оценяването на проектите. В резултат, до финалната фаза на конкурса бяха допуснати 8 кандидати.

Окончателно бяха одобрени пет от финалистите, а шестият ще бъде избран от Настоятелството на фондацията и оповестен след предоставяне на допълнителна информация по два от оставащите проекта. Спечелилите проекти ще си поделят финансиране в размер на близо 40 000 лв.

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ

1

Сдружение „Свят за всички“ – гр. Силистра

6000 лв.

2

Читалище „Братство“ – с. Бръшлен

4800 лв.

3

Сдружение „БРОД“ – гр. Русе

8500 лв.

4

„Клуб по воден туризъм“ – гр. Видин

5800 лв.

5

Сдружение „ОПОРА“ – гр. Русе

7700 лв.