Качеството на урбанизираната среда, в която живеем, е тема, засягаща всеки от нас. Нейното състояние и начините, по които я променяме, са арена на голям спектър от обществени и частни интереси, за които в едно съвременно общество следва да бъде търсено единодушие посредством широк и навременен диалог.

Сред основните въпроси, които ни вълнуват в София, са:

  • Доколко градската среда отговаря на нашите потребности за здравословно и комфортно съществуване?
  • Припознати ли са достатъчно добре проблемите на града от гражданите и от местните власти?
  • Взимат ли се винаги най-добрите съвременни решения, обосновани от професионални анализи и съгласувани с обществените нагласи?

Фондация „ЕкоОбщност” поставя в обществения дневен ред тези теми чрез организиране и участие в различни инициативи, като: работни групи с представители на общинската администрация, неправителствени организации и активни граждани; семинари, форуми и конференции; издаване на информационни материали; изготвяне на становища и препоръки; и други граждански дейности.

 

Минали проекти:

Парк „Славейкови дъбове“ – непознатото софийско съкровище

 

 3,356 посещения