Децата са най-важната целева група за възпитание на устойчиви начини на придвижване в градовете. До този извод стигнаха участниците в шестдневния младежки обмен, който се проведе в град Марибор, Словения миналата седмица. Обменът се осъществява в рамките на проект UPGRADE 2015 – Young minds for sustainable European cities, изпълняван от Фондация „ЕкоОбщност“, в партньорство с организации от още 4 европейски държави. Младежите възприеха идеята, че възпитанието на полезни навици в ранната възраст на подрастващите е от ключово значение за тяхното поведение в зрелите им години, а и съществува шанс децата да повлияят върху своите родители.

Участниците от Словения, България, Гърция, Португалия и Холандия имаха възможността да разгърнат своето творчество като предложат проектни инициативи за популяризиране на устойчивите методи за придвижване в градска среда сред гражданите. Бяха сформирани общо пет международни екипа, всеки един от които имаше възможността сам да определи желания краен продукт и фокуса на темата върху която да работи. Във всеки един от екипите имаше по един участник от България. Идеите бяха насочени основно към повишаване вниманието върху ползите от устойчиви начини на придвижване и модели за обмен на информация.

Ето и един късометражен филм, исготвен по време на работата на екипите:

Проект „UPGRADE 2015 – Young minds for sustainable European cities“, финансиран от програма „Еразъм +“, се изпълнява в партньорство между Фондация „ЕкоОбщност“, „Mariborska kolesarska mreza“ (Словения), MUBI (Португалия), Hellanic Youth Participation (Гърция) и „Youth for mobility“ (Холандия).

 192 посещения