В събота, 28 май 2016 г., проведохме с нашите партньори от ДПП „Витоша“ и екипа на ЗБК „Балкан“ доброволческа акция за подобряване състоянието на туристическа инфраструктура в ПП „Витоша“. Доброволците посветиха част от почивния ден за участие в инициативата и осигуриха необходимите материали. Над 20 души – сред които и 10 млади помощници на възраст от 10 до 18 години – боядисаха преди началото на летния сезон кът за отдих с 4 маси и пейки, мост, входната конструкция с карта на парка, както и информационно табло, на входа на парка откъм Драгалевци. Благодарение на усилията им кътът за отдих и табелите ще могат да се съхранят по-добре.

 

 178 посещения