Трета вълнуваща среща с младежите от ПГПЧЕ „Петър Богдан“ Монтана проведохме на 14 май в Монтана, за да обсъдим какви идеи имат младите хора за грижата за отпадъците. Младите активисти се запознаха и включиха в обучение с опитния експерт еколог от екипа ни – Илиян Илиев, който с над 20-годишния си опит и работа с общности успя да ги обогати и провокира. Чрез много интерактивни упражнения, в работа по групи и с младежка динамика 20 ученици от ПГПЧЕ откриваха , размишляваха и планираха, в опит да подредят и променят необятния свят на отпадъците от бита. Трябват много знания, желание и постоянство, за да можем да управляваме успешно потока на генерирани от нас отпадъци. Основната задача, пред която сме изправени, е да излезем от създадения от нас линеен модел
на живот със своето производство, потребление и депониране, и да преминем към установения в природата кръговрат. Успехът на тази нелека задача разчита 80% личното консуматорско поведение на всеки един от нас и 20% на индустрията, която трябва да пренастрои производството си. Преминаването от единия модел към другия, е заложен в десет основни стъпки, за които стана дума през този един ден обучение. В края на деня Илиян се раздели приятелски с двадесет нови агенти на промяната, които посветиха съботния ден на каузата за по-чисто бъдеще, в което отпадъците намаляват, а хората са по-отговорни към себе си и планетата.

Участието на обучители от екипа на „ЕкоОбщност“ в поредицата от срещи с активните младежи от ПГПЧЕ Монтана се осъществи в рамките на проект „Да върнем гражданското си пространство – от местно към европейско ниво“ с принос от Фонда за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

 

 105,063 посещения