17.05.2010 г.

На 25 май 2010 г. изтича срокът за подаване на проектни предложения по програма „Развитие на устойчив туризъм по поречието на р. Дунав – 2010“.

Насоките и формулярът за кандидатстване могат да бъдат свалени от подменю „Програми“, рубрика „Устойчив туризъм“, на главното меню на електронната ни страница.