В съботния ден с група от 15 ученици и преподаватели от Математическа гимназия „Гео Милев“ в Плевен проведохме теренно обучение за видовото разнообразие на защитена местност Кайлъка. Екскурзията бе посветена на дъбовете, срещащи се в Кайлъка, както и на някои растителни видове, сред които и лечебни растения. Младежите, включили се в нея, с голям интерес разпитваха за отделните представители на растителния свят. Д-р Росен Цонев, ботаник и еколог, познаващ изключително добре защитената местност и видовото й разнообразие, преведе групата през места и алеи в по-дивата част на Кайлъка. Така младежите успяха да видят и научат какви са характеристиките на отделните видове дъб и как да разпознават благун, цер, летен и космат дъб. От лечебните растения най-интересен беше рядкосрещащият се волски език. Гимназистите не пропуснаха да съберат за своите хербарии листа и плодове от различни дървесни видове и храсти. 

По време на практиката наблюдавахме и някои птици, въпреки че сезонът не предлага особено разнообразие. Успяхме да видим обикновен мишелов и няколко зеленоглави патици, големи синигери и горския залесител – сойката. 

С обучителните занимания, посветени на 80-годишнината от създаването на защитена местност Кайлъка, ще продължим и през ноември.

 

Проект „Кайлъка – живата изследователска лаборатория на природата” е подкрепен
финансово от Обществения борд на TELUS International в България и се изпълнява
от фондация „ЕкоОбщност” в сътрудничество с Регионален исторически музей - Плевен.

 

 902 посещения